Urząd Stanu Cywilnego w Grodzicznie, pow. nowomiejski
42/341/1
Standesamt zu Grodziczno

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT