Urząd Stanu Cywilnego w Durągu pow. ostródzki
42/342/110
Standesamt zu Döhringen

Heirats-Neben-Register Nr 1-121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT