Urząd Stanu Cywilnego w Durągu, pow. ostródzki
42/342/121
Standesamt zu Döhringen

Familienbuch/Zweitbuch/,Nr 1 - 11POWRÓT