Urząd Stanu Cywilnego w Durągu, pow. ostródzki
42/342/128
Standesamt zu Döhringen

Heirats-Neben-Register Nr 1-81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT