Urząd Stanu Cywilnego w Durągu pow. ostródzki
42/342/141
Standesamt zu Döhringen

Sterbe-Neben-Register Nr 1-351 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

POWRÓT