Urząd Stanu Cywilnego w Durągu, pow. ostródzki
42/342/16
Standesamt zu Döhringen

Sterbe-Neben-Register Tom II,Nr 621 2 0

POWRÓT