Urząd Stanu Cywilnego w Durągu, pow. ostródzki
42/342/18
Standesamt zu Döhringen

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 83 - 911 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT