Urząd Stanu Cywilnego w Durągu, pow. ostródzki
42/342/2
Standesamt zu Döhringen

Heiraths-Neben-Register Nr 11 2 3

POWRÓT