Urząd Stanu Cywilnego w Durągu, pow. ostródzki
42/342/3
Standesamt zu Döhringen

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT