Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/1
Standesamt zu Döhlau

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT