Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/12
Standesamt zu Döhlau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT