Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/121
Standesamt zu Döhlau

Geburten-Zweitbuch Tom II,Nr 20 - 32POWRÓT