Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/122
Standesamt zu Döhlau

Familienbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 6POWRÓT