Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/123
Standesamt zu Döhlau

Geburten-Zweitbuch Nr 1 - 14POWRÓT