Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/125
Standesamt zu Döhlau

Heirats-Neben-Register Nr 1-21 2 3 4 5

POWRÓT