Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/128
Standesamt zu Döhlau

Heirats-Neben-Register Nr 1-31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT