Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/129
Standesamt zu Döhlau

Heirats-Neben-Register Nr 1-61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT