Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/23
Standesamt zu Döhlau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT