Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/3
Standesamt zu Döhlau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3

POWRÓT