Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/32
Standesamt zu Döhlau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT