Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/47
Standesamt zu Döhlau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT