Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/48
Standesamt zu Döhlau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT