Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/6
Standesamt zu Döhlau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT