Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/69
Standesamt zu Döhlau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 -181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT