Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/71
Standesamt zu Döhlau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT