Urząd Stanu Cywilnego w Dylewie, pow. ostródzki
42/343/83
Standesamt zu Döhlau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT