Urząd Stanu Cywilnego w Elgnowie, pow. ostródzki
42/344/2
Standesamt zu Elgenau

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT