Urząd Stanu Cywilnego w Elgnowie, pow. ostródzki
42/344/26
Standesamt zu Elgenau

Geburts-Neben-Register TomII,Nr 135 - 1421 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT