Urząd Stanu Cywilnego w Elgnowie, pow. ostródzki
42/344/31
Standesamt zu Elgenau

Heiraths-Neben-Register TomII,Nr 291 2 3 0

POWRÓT