Urząd Stanu Cywilnego w Elgnowie, pow. ostródzki
42/344/37
Standesamt zu Elgenau

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 119 - 1241 2 3 4 5 6 7 0

POWRÓT