Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/106
Standesamt zu Marienfelde

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6

POWRÓT