Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/107
Standesamt zu Marienfelde

Sterbe-Neben-Register Nr 1 -191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT