Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/108
Standesamt zu Marienfelde

Sterbe-Neben-Register Nr 1 -101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT