Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/109
Standesamt zu Marienfelde

Sterbe-Neben-Register Nr 1 -61 2 3 4 5 6 7

POWRÓT