Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/85
Standesamt zu Marienfelde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT