Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/88
Standesamt zu Marienfelde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6

POWRÓT