Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach, pow. ostródzki
42/345/89
Standesamt zu Marienfelde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT