Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach, pow. ostródzki
42/346/1
Standesamt zu Grasnitz

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT