Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach pow. ostródzki
42/346/111
Standesamt zu Grasnitz

Geburtenbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 18POWRÓT