Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach pow. ostródzki
42/346/112
Standesamt zu Grasnitz

Familienbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 8POWRÓT