Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach pow. ostródzki
42/346/115
Standesamt zu Grasnitz

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 40POWRÓT