Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach pow. ostródzki
42/346/137
Standesamt zu Grasnitz

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT