Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach, pow. ostródzki
42/346/2
Standesamt zu Grasnitz

Heiraths-Neben-Register Nr 11 2 3

POWRÓT