Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach, pow. ostródzki
42/346/25
Standesamt zu Grasnitz

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT