Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach, pow. ostródzki
42/346/37
Standesamt zu Grasnitz

Geburts-Neben-Register Tom II,Nr 61 - 721 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT