Urząd Stanu Cywilnego w Kraplewie pow. ostródzki
42/347/123
Standesamt zu Kraplau

Sterbebuch/Zweitbuch/Nr 1 - 14POWRÓT