Urząd Stanu Cywilnego w Kraplewie pow. ostródzki
42/347/124
Standesamt zu Kraplau

Geburten-Zweitbuch Nr 1 - 26POWRÓT