Urząd Stanu Cywilnego w Kraplewie pow. ostródzki
42/347/130
Standesamt zu Kraplau

Heirats-Neben-Register Nr 1-71 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT