Urząd Stanu Cywilnego w Kraplewie pow. ostródzki
42/347/136
Standesamt zu Kraplau

Heirats-Neben-Register Nr 1-101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT