Urząd Stanu Cywilnego w Kraplewie pow. ostródzki
42/347/167
Standesamt zu Kraplau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 42

POWRÓT